Kundreferenser

Vi hjälper er mot långstidsfriskhet

Vi anser att alla har rätt att gå till ett arbete där man känner sig uppskattad. Av egen erfarenhet vet vi att det först är då vardagen blir lättsam och söndagskvällarna rofyllda. GOOZO är skapad för att hjälpa organisationer att komma till bukt med problematisk arbetsrelaterad psykisk ohälsa.

Applikationen förser ledningen och HR med nödvändig statistik, vinst- och aktivitetsanalyser i realtid, för att de ska ha möjlighet att få ut så mycket som möjligt av varje investerad krona. Detta görs möjligt via applikationens kartläggningsverktyg och genom att jämföra förändringar i hälso- och gruppvariabler med kostnaderna för genomförda aktiviteter. individ- och teambehov visualiseras vilket säkerställer att rätt satsning görs i relation till behoven.

Behov
Individens och teamets behov visualiseras vilket möjliggör att insatserna kan anpassas efter dessa.
Aktivitetsförslag
applikationen föreslår i realtid rätt anpassade aktiviteter baserat på störst förbättringspotential för både individnivå och för team.
Algoritm
Den unika personalekonomiska algoritmen kalkylerar väsentliga ekonomiska nyckeltal i relation till förändringen i hälsan hos medarbetarna.
Evidens
Med ekonomi- och hälsodatan som GOOZO genererar kan beslut fattas baserat på evidens kring hälsopåverkan, ekonomi och trender.

Kartläggning

Uppföljning

Roadmap

Aktiviteter

Kartlägg

Kartlägg organisationen via våra
forskningsgrundade enkäter

Hälsodata

Följ hälsoarbetet, lär och anpassa
för ökad effekt

Gruppaktiviteter

Få förslag och genomför aktiviteter
för att bemöta behov

Aktivitetsförslag

Få förslag och genomför aktiviteter
för att bemöta behov

Modifiera

Lägg till eller ta bort, anpassa
enkäter efter det befintliga arbetet

Historik

Se trender i datan som sträcker
sig över tid

Belöna

Sätt mål och skapa incitament med
hjälp av belöningar

Aktivitetsbibliotek

Innehåller information, övningar och
förslag på vardagsmotion

  • noImg

Svarstyper

Välj fritt bland interaktiva
svarstyper

Aktivitetsdata

Ta del av aktivitetsnyckeltal för
att se vad som fungerar

Visualisera

Visualisera det pågående arbetet
både bakåt och framåt i tiden

Skapa förståelse

Hjälp medarbetaren arbeta med
den individuella hälsan

Ta pulsen

Få kännedom om medarbetarnas
mående i realtid

Ekonomidata

Koppla ihop HR och ekonomi via
GOOZOs ekonomialgoritm

Chefstöd

Stötta cheferna i sitt arbete med
GOOZOs chefscoaching

Gamification

Driv rätt beteenden via
gamification och individbelöningar

Testimonials

Team

Skratt, humor, hårt arbete och en ”never quit”-attityd präglar tiden vi spenderar ihop. Vi är en brokig skara med olika bakgrunder, kompetenser och erfarenheter som med stor glädje arbetar tillsammans.

På GOOZO delar vi alla sammavision; att förse organisationer med redskap som hjälper medarbetarna att uppnå långtidsfriskhet. Genom denna möjliggör vi även att företag kan förverkliga sina drömmar och gemensamma mål.

Ulf Högstrom

CEO

Founder

Johan Olander

CTO

Co-Founder

Viggo Wiström

Project Manager

Co Owner

Samarbetspartners