Samtal med Trollhättans stads hälsovägledare om GOOZO

Trollhättan stad arrangerade en halvdag med inspirationsföreläsningar och aktiviteter för sina hälsovägledare.
I samband med detta var Viggo Wiström där och pratade om GOOZO samt diskuterade applikationens användningsområden.

Hälsovägledarna är främst medarbetare som utvalts av sina kollegor. De har blivit utsedda för att de anses på bästa sätt kunna sprida ett hälsofrämjande budskap. Vi på Hälsobrickan tycker det är otroligt viktigt att en implementering sker både med hjälp av chefer och medarbetare. För en applikation som GOOZO är medarbetarnas engagemang och förståelse essentiell. Därför är en god kontakt med kommunens hälsovägledare en viktig del av implementeringen.