Medlem i HealthTech Nordic

Hälsobrickan är nu medlem i HealthTech Nordic som påskyndar tillväxten av startups och förenar dessa bolag med konsulter inom HealthTech. Det är en plats för att ansluta koppla samman innovativa lösningar med hälso- och sjukvård och en global marknad. HealthTech Nordic syftar till att tillsammans fördjupa ideer och förena resurser för att tillgodose världens hälsobehov. Detta medlemskap är viktigt för oss då HealthTech Nordic ger oss tillgång till några av marknadens främsta konsulter inom HealthTech.