Medel från Vinnova för att vidareutveckla GOOZO

Hälsobrickan har tillsammans med Högskolan Väst, näringslivet och Trollhättans stad utvecklat applikationen GOOZO. Appen hjälper företag och organisationer att planera och övervaka hälsofrämjande personalinvesteringar. Nu har vi blivit antagna till Vinnovas innovativa startups och således även fått medel från dem för vidareutveckla vår ekonomialgoritm. Detta kommer göras i samråd med två av företagets kunder i syfte av att ge en så sanningsenlig bild som möjligt av organisationernas sjukfrånvarokostnader.

För mer information besök:

https://www.mynewsdesk.com/se/innovatum/pressreleases/app-ska-hjaelpa-foeretag-till-raett-haelsoinvesteringar-2520321