Combitech ansluter sig för att bistå i utvecklingen av GOOZO

Hälsobrickan och combitech i samarbete juni 18

Hälsobrickan är startupbolaget från Innovatum som med hjälp av näringsliv och akademi utvecklat GOOZO. Applikationens algoritm som ska hjälpa företag med sitt hälsofrämjande arbete genom att kunna planera och följa upp hälsoinvesteringar. Nu har bolaget tecknat ett samarbetsavtal med teknikkonsultbolaget Combitech.

Avtalet innebär bland annat att Combitech kommer hjälpa Hälsobrickan med utveckling och kundanpassning av appen GOOZO.

– För Hälsobrickan innebär samarbetet att vi får tillgång till mycket kompetenta seniora konsulter inom cyber security och digital transformation. De har även stor erfarenhet av databasarbete samt kundimplementering, säger Ulf Högström VD och grundare av Hälsobrickan.

– Vi på Combitech tycker det är viktigt att kunna hjälpa nya bolag med bra affärsidéer att lyckas med sina satsningar. Kombinationen av Hälsobrickans kunskaper kring ett effektivt hälsofrämjande arbete och Combitechs kunskaper inom teknikområdet, gör att vi känner att detta blir ett lyckat samarbete, säger Ronnie Madsen som kontorschef på Combitech i Trollhättan.