Combitech ansluter sig för att bistå i utvecklingen av GOOZO

Posted

Hälsobrickan är startupbolaget från Innovatum som med hjälp av näringsliv och akademi utvecklat GOOZO. Applikationens algoritm som ska hjälpa företag med sitt hälsofrämjande arbete genom att kunna planera och följa upp hälsoinvesteringar. Nu har bolaget tecknat ett samarbetsavtal med teknikkonsultbolaget Combitech. Avtalet innebär bland annat att Combitech kommer hjälpa Hälsobrickan med utveckling och kundanpassning av […]

Medel från Vinnova för att vidareutveckla GOOZO

Posted

Hälsobrickan har tillsammans med Högskolan Väst, näringslivet och Trollhättans stad utvecklat applikationen GOOZO. Appen hjälper företag och organisationer att planera och övervaka hälsofrämjande personalinvesteringar. Nu har vi blivit antagna till Vinnovas innovativa startups och således även fått medel från dem för vidareutveckla vår ekonomialgoritm. Detta kommer göras i samråd med två av företagets kunder i […]

Medlem i HealthTech Nordic

Posted

Hälsobrickan är nu medlem i HealthTech Nordic som påskyndar tillväxten av startups och förenar dessa bolag med konsulter inom HealthTech. Det är en plats för att ansluta koppla samman innovativa lösningar med hälso- och sjukvård och en global marknad. HealthTech Nordic syftar till att tillsammans fördjupa ideer och förena resurser för att tillgodose världens hälsobehov. […]