Varför GOOZO?

Välmående medarbetare ger effektiva organisationer

GOOZO funktioner

Genom insamlad data via applikationens enkätsystem kring medarbetarnas mående, bedömer GOOZO individens och teamets behov. GOOZO föreslår sedan via realtidsteknik vilka aktiviteter som är bäst lämpade i varje specifik situation. Beräkningsalgoritmen kalkylerar väsentliga ekonomiska nyckeltal för att på bästa sätt tillgodose medarbetarnas behov.
Med GOOZO, har teamansvarig ett lättanvänt verktyg som visar vilka personalinvesteringar som bör prioriteras sett till situation och kostnad. Gruppledaren kan i realtid följa förändringen i personalens välmående via hälso- och ekonomidata. Detta möjliggör för snabbare utvärderingar och effektiv investering i hälsofrämjande åtgärder.
Anonymitet och tilltro till verktyget är viktigt för att medarbetarna ska känna sig trygga med att lämna ut information kring sitt mående. Genom att använda BankID vid inloggning hålls individens data säker från utomstående. All individdata som förmedlas till arbetsledaren sammanställs tillsammans med kollegornas svar för bibehålla anonymitet.
Genom att arbeta med GOOZO och ta vara på applikationens olika funktioner kan arbetsgivare förbättra arbetstagarnas generella hälsa, minska stressnivån samt tillsammans skapa en arbetsmiljö att vara stolt över. För att extra stimulera medarbetarnas engagemang i organisatoriska aktiviteter finns även stöd för olika typer av belöningssystem i applikationen.

Skicka oss ett meddelande

Kontaktinformation

 Hälsobrickan AB

*Adress 1:

  Nohabgatan 18A, Building 73

  46153 Trollhättan

*Adress 2 :

    Erik Dahlbergsgatan 11A

   41126 Göteborg

Sweden

+46709713243

info@goozo.se

GOOZO tillgänglighet