Policy svenska

PERSONUPPGIFTSPOLICY FÖR GOOZO

Vi är måna om att skydda våra användares personuppgifter, därför har vi tecknat ett avtal med din Arbetsgivare som reglerar hur vi använder dina personuppgifter. Vi tänkte ändå passa på att informera dig om hur de uppgifter som vi får om dig kommer att behandlas. Definierade termer ska ha den betydelse som anges i Villkoren, om inte annat framgår av personuppgiftspolicyn.

Personuppgiftspolicyn (”Policyn”) beskriver dina rättigheter i förhållande till de personuppgifter som samlas in från dig, hur vi kommer använda dem och hur vi skyddar dem. Policyn gäller för din användning av online-tjänsten GOOZO® som ägs och tillhandahålls av Hälsobrickan AB, org.nr. 559096–3400 (”Hälsobrickan”, ”vi” eller ”oss”).

 1. Allmänt
  • I denna Policy betyder begreppet ”personuppgifter” all information om dig genom vilken du direkt eller indirekt kan identifieras. Sådan information är t.ex. ditt namn, din IP-adress, dina inloggningsuppgifter och din e-postadress – men också annan information genom vilken du kan identifieras.
  • Dina personuppgifter behandlas i det övergripande syftet att kunna tillhandahålla och administrera GOOZO® samt förbättra dess funktionalitet. Behandlingen sker i förhållande till din Arbetsgivare som valt att tillämpa GOOZO® inom din arbetsplats.
  • Du har alltid rätt att få reda på vilka personuppgifter om dig som vi behandlar, och att få eventuella felaktiga uppgifter rättade, genom att skriftligen kontakta din Arbetsgivare. Du har även rätt att återkalla ett tidigare lämnat samtycke avseende behandling av dina personuppgifter, men vi ber dig observera att en sådan återkallelse kan innebära att du inte längre kan ta del av hela eller delar av GOOZO®. Återkallande av ett lämnat samtycke ska göras skriftligen.
 2. Insamling av personuppgifter och Användarkonto
  • Din Arbetsgivare kommer ge oss information om dig (namn, e-post och personnummer) för att vi ska kunna konfigurera ditt konto och skicka en inbjudan till att använda GOOZO®. Vi kommer även få tillgång till uppgifter från din Arbetsgivares lönesystem för att få information om din frånvaro, inklusive sjukfrånvaro.
  • När du registrerar dig som användare av GOOZO® kommer du bli uppmanad att ange vissa personuppgifter (namn, e-postadress och lösenord). Därefter kommer GOOZO® begära att du svarar på en rad frågor om ditt välmående och uppgifter som utbildning, livsstilsdata (såsom exempelvis motion- och sömnvanor), hälsodata och arbetsplatsdata (såsom stress, och arbetssituation) som kommer registreras.
  • För de personuppgifter som angivits ovan är vi personuppgiftsbiträde, och din Arbetsgivare är personuppgiftsansvarig. Vi kommer dock behandla informationen för egen del för att ge dig information om individbehov, vid sådan behandling är vi personuppgiftsansvariga.
  • Alla personuppgifter som vi får tillgång till genom, eller som behandlas i, GOOZO® lagras inom EU/EES.
  • Vid behandling av personuppgifter för statistikändamål och marknadsundersökningar kommer uppgifterna alltid vara avidentifierade. GOOZO® kommer även att lämna ut analyser av den avidentifierade informationen till din Arbetsgivare, GOOZO®:s Health Managers och till företagshälsovården. Det är endast du som får tillgång till dina hälsouppgifter i icke avidentifierad form, såvida du inte i varje enskilt fall samtycker till att företagshälsovården eller din Arbetsgivare ska få del av ej avidentifierade uppgifter i en specifik situation. Om din Arbetsgivare valt tjänsten ”sjuk, VAB och friskanmälan” erhåller Arbetsgivaren information om frånvaro men inte sjukfrånvaroorsaken.
 3. Säkerhet
  • Vi tar din personliga integritet på allvar och arbetar aktivt för att dina personuppgifter behandlas med största försiktighet. Vi kommer att vidta de åtgärder som rimligen kan krävas för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna Policy. Det är dessvärre aldrig helt säkert att överföra information via internet och mobila nätverk, även om vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter. All överföring sker med andra ord på egen risk.
  • Det är viktigt att du också tar ditt ansvar för att säkerställa att din information skyddas. Vi vill därför särskilt be dig att tänka på att dina inloggningsuppgifter ska hållas hemliga och påminna dig om att du själv är ansvarig för att se till att någon annan inte får tillgång till dem.
 4. Personuppgifter till tredje part
  • Förutom vad som uttryckligen anges i denna Policy eller i våra Villkor så kommer vi inte att sälja eller dela ut dina personuppgifter till någon tredje part.
  • Vi kan dock komma att överföra dina personuppgifter till:
   • våra underleverantörer, som agerar som våra personuppgiftsbiträden i enlighet med våra instruktioner, för tillhandahållande av GOOZO®;
   • forskare vid bland annat högskolan i Trollhättan, som agerar som våra personuppgiftsbiträden i enlighet med våra instruktioner, för att erhålla statistik om GOOZO®:s användares välmående, personuppgifterna kommer överföras i aggregerad form; och
   • tillsynsmyndigheter eller juridiska rådgivare i samband med ett påstått lagbrott, vid misstanke om brott mot Villkoren eller när vi är skyldig att lämna ut eller dela dina personuppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt lag eller myndighets påbud.
  • Hälsobrickan är noga med att inte lämna ut några av dina personuppgifter till en tredje part vi inte litar på. Vi kommer därför alltid att vara noggranna med vilka vi samarbetar med för att säkerställa att dina uppgifter används på ett sätt som är acceptabelt för oss.
 5. Aggregerad data (icke identifierbara uppgifter): 
  •  Vi kan komma att dela med oss av aggregerad information till tredje part, som sammanställts från information som samlats in via GOOZO®. Aggregerad information kan t.ex. bestå av statistik över internettrafik och det geografiska läget för användandet av GOOZO®. Sådan information innehåller inte någon individuellt identifierbar information och kan inte användas för att identifiera enskilda användare eller individer, och ska inte ses som personuppgifter.
 6. Cookies
  • I samband med att du använder GOOZO® kommer information och annan data om ditt användande, lagras genom cookies. Cookies är informationsfiler som placeras i den enhet (t.ex. mobiltelefon, surfplatta eller dator) med vilken du använder GOOZO®. Vi samlar in och använder sådan information i syfte att säkerställa, underhålla och förbättra GOOZO® och för att få statistik och göra analyser.
  • Du har alltid möjlighet att neka användningen av cookies genom att ändra inställning på din enhet. Vi vill göra dig uppmärksam på att din användarupplevelse av GOOZO® kan komma att försämras om du nekar cookies, eftersom det kan göra att du inte kan använda alla funktioner i GOOZO®.
 7. Länkar till andra hemsidor
  • GOOZO® kan innehålla länkar till webbplatser och applikationer som tillhör tredje part. Om du följer en sådan länk ber vi dig att observera att sådana webbplatser och applikationer har sina egna villkor och policys, som Hälsobrickan varken kan kontrollera eller ta något ansvar för. Vi uppmanar dig därför att du själv kontrollerar sådana villkor och policys innan du lämnar ut dina personuppgifter till en tredje part.
 8. Ändringar
  • Vi har rätt att när som helst ändra eller göra tillägg till den här Policyn. Vi kommer att publicera den nya policyn i GOOZO® och den gäller från det att du har accepterat den.
 9. Kontaktuppgifter
  • Vill du få kontakt med oss gör du det enklast via e-post: support@goozo.se. Du kan också skriva till oss på följande adress:
   Hälsobrickan AB
   Nohabgatan 18A, Building 73
   46153 Trollhättan
   Sweden